Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020 v Libotenicích je za námi a proto můžeme skládat díky: děkujeme počasí za to, že nás po týdnech dešťů prozářilo sluncem a kostel se stal na chvíli ostrovem mezi bouřemi. Díky panu faráři za pomoc, podporu a důvěru, kterou nám svěřil. Děkujeme umělcům za výsledek jejich kreativní práce, která se otiskla do naší mysli. Děkujeme všem brigádníkům za fyzické úsilí a ochotu pomoci během příprav. Děkujeme obci za asistenci v péči o kostel. A především: srdečně děkujeme všem poutníkům, kteří jste vážili cestu a Noc kostelů oživili! Věříme, že se v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské opět potkáme a snad by to mohlo být i dříve než za dva roky :)

— Vojtěch Kiss, 2020

Fotogalerie